Shuttles


Deze pagina geeft uitleg over het gebruik van shuttles

  1. Op (officiële) tornooien
  2. Tijdens de interclubcompetitie
  3. Het al of niet kraken van veren shuttles

Je kan de veren en plastieken shuttles elke speelavond kopen bij de avondverantwoordelijke. Betalen kan via Payconic of betaallink.

  1. Op (officiële) tornooien Alle series (A, B, C en D) worden gespeeld met veren shuttles. Je kan terugvinden in het reglement welke de officiële shuttle is.

  2. Tijdens de interclubcompetitie Alle ontmoetingen van de liga- en provinciale competities worden gespeeld met veren shuttles goedgekeurd door de Belgische Badminton Federatie (BBF). Gentse BC heeft besloten om alle competitieploegen te laten spelen met de veren shuttles “Victor Queen”.

  3. Het al of niet kraken van veren shuttles Over het al of niet kraken van veren bestaan er geen reglementen. Volgende informatie is afkomstig van Jan Delfosse (WFC – PBO).

    De geest is dat je de volledige match met dezelfde veren speelt.

    Start van de match: veren worden voor de match getest. Het is de bedoeling dat alle veren dezelfde vlucht hebben. Indien niet goed, en met wederzijds akkoord, worden alle voorziene veren op dezelfde manier gekraakt (om de 2 of om de 4) en terug getest vooraleer de match te beginnen. Als de match bezig is, en na goedkeuring van beide partijen, worden bij te snel of te traag de veren gekraakt (om de 2 of om de 4). Alle veren worden op dezelfde manier gekraakt. Dan nogmaals alle voorziene veren testen. Als een veer kapot is, wordt die vervangen door eenzelfde vooraf geteste veer, tenzij je samen akkoord gaat om te kraken van een nieuwe veer naar een gekraakte veer om de 2, of van gekraakte veer om de 2 naar een gekraakte veer om de 4. Alle shuttles moeten op dezelfde manier gekraakt worden en voor er (verder) gespeeld wordt moeten ze getest worden. Bij onenigheid bepaalt de referee of de wedstrijdleider het shuttlegebruik. Het is de bedoeling met één soort shuttle te spelen = gelijke vlucht. Daarom : shuttles aangeboden door de thuisploeg op een competitie & aanbevolen shuttle op een tornooi. Het is niet de bedoeling één shuttle tussendoor te kraken en verder te spelen = wisselende vlucht.

(informatie komt van: Jan Delfosse, WFC – PBO)