Bijkomende info

Laatst gewijzigd op 7 juli, 2020

Hier vind je wat bijkomende info rond het thema “Competitie”

Info voor ploegkapiteins: Hier vind je onder een link naar het reglement betreffende het spelen van competitie alsook een samenvatting hiervan.
Wedstrijdleiders: Hieronder vind je onze wedstrijdleiders.
Uitlenen/transfereren van spelers: Tussen welke data kan dit gebeuren?
Shuttles: een klein overzichtje en wat practische tips omtrent het “kraken” van shuttles

Competitiespelen bij de Gentse BC?

Binnen ons huishoudelijk reglement hebben we een aantal zaken vooropgesteld wat het competitie spelen voor een club als de Gentse precies inhoudt. In 2014 organiseerden we ook een strategisch weekend waar “competitie spelen” ook getoetst werd aan de missie van de Gentse BC: “De Gentse BC is een sfeervolle club die een uitdaging biedt aan elke badmintonner”. Ook het VBL-reglement kende in 2014 een aantal belangrijke wijzigingen aangaande de persoonlijke klassementen van spelers.

1/ De Gentse BC stelt een speler op op het niveau waar hij/zij thuishoort, wat betekent dat:
* Een speler die consequent wint of verliest in de reeks waar hij/zij deelneemt kan bij de samenstelling van de ploegen (in het daaropvolgende seizoen) in een hogere of lagere reeks opgesteld worden:

  • Op een vriendelijke manier kan deze speler gerust aangesproken worden vanuit de ploeg zelf. Eventueel een kleine aansporing tot wat meer trainen kan zeker.
  • Het aanspreken kan, indien het gevoelig ligt, ook samen met de competitieverantwoordelijke of het bestuur.
  • De competitieverantwoordelijke bevraagt hiertoe actief de ploegkapiteins in het midden van het seizoen (zo nodig kan ook al tijdens het seizoen een oplossing gezocht worden) en aan het einde van het seizoen (met het oog op het samenstellen van de ploegen voor het volgende seizoen.

* We gaan bij het samenstellen van de ploegen voor een correcte balans tussen het competitieve en het sfeervolle. Om bovenstaande evenwichtsoefening te doen wordt er een kerngroep samengesteld die de competitieverantwoordelijke helpt. Deze kerngroep bestaat uit spelers van verschillende niveaus.

* Het meedoen aan het clubkampioenschap is voor ons een signaal van enthousiasme voor competitie; de uitslag zal echter niet noodzakelijk bepalend zijn voor de reeks waarin een speler opgesteld wordt.

* We zien toegevoegde waarde in een soort ‘doorstroomploeg’ in de laagste reeksen van de competitie die een mix vormt van beginnende (typisch jongere) competitiespelers en meer ervaren spelers en als opstartreeks kan dienen voor startende competitiespelers.

2/ De Gentse BC speelt competitie in een competitie-waardige sporthal:
* Voor komend seizoen is dat enkel in de Bourgoyen (tenzij per hoge uitzondering)

3/ Competitie spelen doen we ook op een sfeervolle manier:
* Onvoldoende geëngageerde competitiespelers mogen hierover aangesproken worden, in eerste instantie door de ploegkapitein, maar indien nodig ook door de competitieverantwoordelijke of het bestuur. Mocht je toch niet kunnen meespelen op een bepaalde speeldag dan geef je dit door aan de ploegkapitein zodat deze tijdig eventuele vervangers kan zoeken. Voor jullie gemak heeft iedere ploeg van de Gentse BC een digitale kalender die je gemakkelijk kan synchroniseren met je digitale agenda.

* We stimuleren en motiveren competitiespelers om na hun competitie te stoppen met spelen en iets te gaan drinken met de tegenploeg. Het is verder ook niet verboden om een (al dan niet zelfgemaakte) versnapering aan te bieden.

* We streven ernaar dat competitiespelers zich ook buiten de competitie engageren (vb: naar de vrije speelmomenten komen, training volgen, deelnemen aan andere activiteiten, …).

Bij de start van het seizoen krijgen niet alleen de ploegkapiteins, maar ook de andere competitiespelers dat deel van het huishoudelijk reglement waarin de rechten en plichten van competitiespelers beschreven staan.

Vanaf het seizoen 2014-2015 is het belangrijk te onthouden welke klassementen je had rond de periode mei van het seizoen voordien. Die klassementen, en dus niet je huidige klassementen, worden immers gebruikt om te bepalen of je al dan niet mag meespelen bij een andere competitieploeg. Je huidig klassement dient dan weer om binnen een ontmoeting onderling te bepalen op welke plek je competitie speelt (vb HE1 of HE2).

Hoe zit badmintoncompetitie in elkaar?
Allereerst maakt men onderscheid in:
* gemengde competitie (afgekort : 1G(emengde), 2G(emengde) ploeg, etc.)
* damescompetitie (1D, 2D, etc.)
* herencompetitie (1H, 2H, etc.)
In deze ploegen spelen de spelers van de club van hoog naar laag niveau. M.a.w. de eerste ploeg bestaat uit de best geklasseerde spelers.

In België wordt er een onderscheid gemaakt tussen:
* de nationale reeksen (enkel voor de gemengde competitie): 1ste en 2de nationale reeksen, over heel België verspreid.
* de liga: deze reeksen hebben tegenstanders over heel Vlaanderen verspreid (zowel dames, heren en gemengde reeksen).
* de provinciale reeksen: deze beperken zich dus tot de provincie Oost-Vlaanderen (in het geval van de Gentse BC). Ook hier zijn er aparte reeksen voor heren, dames en gemengde competitie.

De Gentse BC telt een heel aantal competitiploegen, die spelen zowel op liga als op provinciaal niveau. De meeste ploegen bestaan uit 6 of meerdere spelers. Elke ploeg heeft een ploegkapitein, die instaat voor de opstelling van de ploeg voor elke uit -en thuiswedstrijd en er dus ook verantwoordelijk voor is dat de ploeg aanwezig is op de juiste locatie. Nog meer info omtrent ploegkapitein zijn binnen de Gentse BC vind je in ons huishoudelijk reglement.

Meer info over de huidige interclubcompetitie-ploegen vind je hier op onze website of meer algemene informatie vind op de website van Badminton Vlaanderen.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om iemand in onze club hierover aan te spreken die reeds competitie speelt, of de competitieverantwoordelijken in onze club te contacteren. Zij helpen je graag verder.