Verzekering


Verzekering bij ongevallen

De Gentse BC is verzekerd voor alle ongevallen die gebeuren op de officiële speelmomenten of indien een clublid een ongeval kreeg op weg naar huis (op voorwaarde dat er geen grote omweg wordt gemaakt). De verzekering loopt via Badminton Vlaanderen. De verzekeraar is “Arena”. Je hebt altijd een getuige nodig die jouw ongeval bevestigt.

Aangifteformulier ongeval: www.badmintonvlaanderen.be : rubriek lidmaatschap : verzekeringen. Ook meer info vind je op de site van BadmintonVlaanderen: https://www.badmintonvlaanderen.be/page/27479/Verzekering

  • Zorg ook ervoor dat je dit formulier zo snel mogelijk na het ongeval invult en opstuurt.
  • Het formulier moet door een clubverantwoordelijke getekend worden.
  • Informeer het bestuur door een mailtje te sturen naar info@gentsebc.be

Info nodig voor het invullen van de papieren

  • Benaming van uw club en stamnummer: Gentse BC vzw (30009)
  • Naam en adres clubverantwoordelijke: Hier kan je de naam invullen van iemand van het bestuur die aanwezig was tijdens het ongeval. Indien er niemand van het bestuur aanwezig was, vul je de naam in van de de secretaris, E-mail: secretaris@gentsebc.be Adres: Zonnebloemstraat 92, 9000 Gent
  • “Getuigenissen” + handtekening: Dit moet je zeker laten invullen door iemand die het ongeval zien gebeuren heeft en je moet het ook laten ondertekenen.
  • Tijdens welke soort activiteit vond het ongeval plaats ? Hier kan je “Training” invullen, of “Tijdens deelname aan een clubactiviteit”, of een open vakje en dan zelf schrijven “Vrij spel (recreatief tijdens clubactiviteit)”. Het eerste is het meest courant.
  • Het polisnummer voor lichamelijke ongevallen is 1.116.925. Het polisnummer voor burgelijke aansprakelijkheid 1.116.926