De Gentse BC is een VZW. Elke vzw heeft een aantal statuten die vastgelegd werden door de effectieve leden van de algemene vergadering. Jaarlijks vergaderen deze effectieve leden tijdens een algemene vergadering en keuren ze onder andere het financieel verslag en de balans en geven ze kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het voorbije jaar. Ook worden de bestuurders tijdens deze vergadering verkozen. Hieronder vind je alle verslagen betreffende de vzw Gentse BC (onder meer werkgroepverslagen, de statuten, de “effectieve leden”-lijst, het huishoudelijk reglement alsook de verslagen van zowel de de RVB en de AV).

Geef een reactie

* Je email adres zal niet gepubliceerd worden.

  • wordt niet gepubliceerd